Annette Matthea Bergmann.
Født Thorsdatter.
Brukte etternavnet Hafslund.