Slektstreff på Hønemyr. Ca. 1934. Far til venstre, Farfar til høyre.