Petter, Olav og Erling. Far står bak i Liv og røker pipe.