Thor Terjesen 1811 til Opseng. Broren til Søren Terjesen.